• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni publikuje informacje na stronie www Biuletynu Informacji Publicznej oraz udziela odpowiedzi na wpływające do Uczelni wnioski o udostępnienie informacji publicznej, w oparciu o informacje i materiały przesłane przez jednostki kompetencyjne.

Zasady publikacji informacji w BIP oraz odpowiedzi na wnioski regulują:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz. U. Nr 10 poz. 68)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 2018 poz. 1000).