BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


Biuro Informacji i Promocji publikuje informacje na stronie www Biuletynu Informacji Publicznej oraz udziela odpowiedzi na wpływające do Uczelni wnioski o udostępnienie informacji publicznej, w oparciu o informacje i materiały przesłane przez jednostki kompetencyjne.

Zasady publikacji informacji w BIP oraz odpowiedzi na wnioski regulują:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz. U. Nr 10 poz. 68)