• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

KAMPANIA NIE SPALAJ SIĘ

W 2017 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny zainicjował społeczno-edukacyjną kampanię antynikotynową pod hasłem Nie spalaj się! #WUModa na niepalenie. Celem akcji było wykreowanie wśród Społeczności Akademickiej WUM mody na niepalenie, jak również rozpropagowanie wśród opinii publicznej idei zdrowego i aktywnego trybu życia, wolnego od tytoniu! Projekt ten wpisywał się i nadal wpisuje w misję naszej Uczelni jako organizacji odpowiedzialnej społecznie, której celem nadrzędnym jest ratowanie i poprawa jakości zdrowia ludzkiego. Jest także spójny ze strategią Ministerstwa Zdrowia w obszarze ochrony zdrowia i profilaktyki, zwłaszcza tej dotyczącej zagrożeń związanych z paleniem tytoniu. 

Program zachęcający pracowników, studentów i doktorantów WUM do rzucenia palenia zakończył się w 2017 roku, jednakże bardzo duży zasób informacji, w tym porad jak przygotować się do rzucenia palenia, jak przetrwać kryzys, gdzie zwrócic się po pomoc w przypadku trudności z wytrwaniem w niepaleniu, jest nadal aktualna i bardzo pomocna dla osób walczących z nałogiem palenia tytoniu. Wszystkie te materiały są zatem dla Państwa dostępne na stronie Kampanii "Nie Spalaj się! WUModa na niepalenie".

Poniżej galeria zdjęc z inauguracji kampanii autorstwa Beaty Kwiatkowskiej (Światłoczule).

Foto Galeria: