• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

KAMPANIA NIE SPALAJ SIĘ

Warszawski Uniwersytet Medyczny zainicjował społeczno-edukacyjną kampanię antynikotynową pod hasłem Nie spalaj się! #WUModa na niepalenie. Celem akcji jest wykreowanie wśród Społeczności Akademickiej WUM mody na niepalenie, jak również rozpropagowanie wśród opinii publicznej idei zdrowego i aktywnego trybu życia, wolnego od tytoniu! Projekt ten wpisuje się w misję naszej Uczelni jako organizacji odpowiedzialnej społecznie, której celem nadrzędnym jest ratowanie i poprawa jakości zdrowia ludzkiego. Jest także spójny ze strategią Ministerstwa Zdrowia w obszarze ochrony zdrowia i profilaktyki, zwłaszcza tej dotyczącej zagrożeń związanych z paleniem tytoniu.

Fot. Beata Kwiatkowska, Światłoczule

Foto Galeria: