• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

PROMOCJAPromujemy Uczelnię, Społecznośc akademicką i wydarzenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Przekaz kierujemy do Społeczności akademickiej WUM, partnerów i kontrahentów Uczelni, kandydatów na
studia w WUM oraz szeroko pojętej opinii publicznej.


Realizujemy działania promocyjne w oparciu o:

- stronę główną Uczelni

- media społecznościowe: Facebook i Instagram

- wybrane formy komunikacji wewnętrznej (mailingi, ogłoszenia, postery, monitory LCD, multimedia, projekty specjalne)

- wybrane formy komunikacji zewnętrznej (zgłoszania Uczelni do rankingów i konkursów, promocję inicjatyw realizowanych przez WUM we współpracy z partnerami Uczelni,
targi edukacyjne, eventy o charakterze promocyjno-rekrutacyjnym, multimedia).