• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

PROMOCJAPromujemy ofertę edukacyjną Uczelni, dokonania naukowe jednostek i przedstawicieli Społeczności akademickiej WUM oraz organizacji studenckich, jak również wydarzenia organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Przekaz kierujemy do Społeczności akademickiej WUM, partnerów i kontrahentów Uczelni, kandydatów na
studia w WUM oraz szeroko pojętej opinii publicznej.


Realizujemy działania promocyjne w oparciu o:

- stronę główną Uczelni
- media społecznościowe: Facebook, Instagram, LinkedIn i You Tube
- stronę Biura Informacji i Promocji

-wybrane formy komunikacji wewnętrznej (mailingi, ogłoszenia, postery, monitory LCD, multimedia, projekty specjalne)
-wybrane formy komunikacji zewnętrznej (zgłoszania Uczelni do rankingów i konkursów, promocję inicjatyw realizowanych przez WUM we współpracy z partnerami Uczelni,
targi edukacyjne, eventy o charakterze promocyjno-rekrutacyjnym, multimedia).