• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

PUBLIKACJA REKLAM


Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni współpracuje z mediami w zakresie publikacji reklam prasowych i internetowych, realizując wnioski złożone przez jednostki kompetencyjne WUM. Są to głównie ogłoszenia o sprzedaży/wynajmie/dzierżawie powierzchni/nieruchomości/ruchomości, ogłoszenia dot. konkursów w zakresie ofert pracy, reklamy kursów przygotowawczych i naboru na studia.

Materiały do przygotowania reklam należy przesyłać w formacie Word i Pdf.