Relacja z Dnia Otwartego 2017

Licealiści zainteresowani podjęciem nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odwiedzili naszą Uczelnię 23 kwietnia br. Przez cały dzień trwania spotkania Centrum Dydaktyczne WUM gościło prawie 3 tysiące młodych osób. Uczniowie poznali szczegóły dotyczące bieżącej rekrutacji i kryteria naboru, które zostały im zaprezentowane na spotkaniach informacyjnych z udziałem przedstawicieli Władz Uczelni.

Dodatkowych wyjaśnień udzielali studenci, członkowie uczelnianych kół naukowych i organizacji studenckich, którzy "odsłaniali kulisy" dotyczące nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i życia studenckiego. W podjęciu decyzji o wyborze studiów maturzystom pomagali również pracownicy uczelnianego Biura Karier.

Tradycyjną atrakcją Dnia Otwartego były liczne pokazy oraz prezentacje przygotowywane przez studentów poszczególnych kierunków, członków organizacji studenckich i przedstawicieli uczelnianych kół naukowych.
Z wielkim zainteresowaniem licealistów spotkały się, wprowadzone w tym roku do programu Dnia Otwartego, warsztaty z szycia chirurgicznego, prawa medycznego i położnicze "od poczęcia do narodzin". Z udziału w zajęciach praktycznych skorzystało 120 maturzystów. Podczas spotkania Biuro Informacji i Promocji wręczyło nagrody zwycięzcom konkursu "#Wybieram WUM", który przeprowadzony był przez BIiP na profilu Facebookowym Uczelni. 

Wydarzenie tworzyło 650 wystawców, studentów, przedstawicieli kół naukowych i oragnizacji studenckich. Rozdano 3000 sztuk informatorów i 1500 ulotek. O oprawę taneczno-muzyczną zadbała Orkiestra Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Zespół Tańca Ludowego AZS WUM.


Fot. Tomasz Jędrzejewski

Foto Galeria: