• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

Relacja z Dnia Otwartego 2018

17 marca rzesze młodych ludzi zainteresowanych kształceniem na naszym Uniwersytecie przybyły do Centrum Dydaktycznego, gdzie odbył się Dzień Otwarty. W programie tegorocznego spotkania, które przygotował Zespół Biura Informacji i Promocji, znalazły się prezentacje, warsztaty, wkłady oraz spotkania informacyjne z Władzami Uczelni. 

Miniony Dzień Otwarty upłynął pod znakiem bardzo wysokiej frekwencji odwiedzających i wielkiego zaangażowania współorganizatorów – w przygotowanie wydarzenia włączyło się prawie 600 studentów i wielu opiekunów SKN

W spotkaniu uczestniczyła Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Barbara Górnicka, zaś Władze Dziekańskie reprezentowali: prof. Grażyna Nowicka - Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej WF, dr hab. Joanna Kolmas - Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowaczych WF, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk – Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WLD, dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ, prof. Paweł Włodarski - Dziekan I WL, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prodziekan ds. Studenckich I, II i III roku I WL i dr hab. Dariusz Białoszewski - Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii II WL

Podczas Dnia Otwartego studenci reprezentujący poszczególne kierunki czy koła naukowe i organizacje studenckie przedstawili liczne pokazy i prezentacje. Odwiedzający mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących anatomii, przygotować maści czy sprawdzić ilość substancji leczniczej w medykamencie. Na wielu stoiskach przygotowano modele i  fantomy, umożliwiające nie tylko poznanie budowy człowieka, ale także pozwalające przeprowadzić proste zabiegi takie jak pobór krwi. Studenci, prezentując swoje umiejętności, wykonywali również wiele badań: mierzyli ciśnienie, poziom cukru i cholesterolu. Atrakcją przyciągającą zwiedzających okazała się także możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistycznym sprzętem medycznym i narzędziami chirurgicznymi. Nasi studenci chętnie dzielili się wiedzą na temat studiowania oraz opowiadali o swojej działalności w kołach naukowych i organizacjach studenckich. 

Wielkie zainteresowanie wzbudził także pokaz ratownictwa medycznego, który stanowił symulację pracy ratowników i innych służb w przypadku wybuchu w domu jednorodzinnym. Przed przybyłą młodzieżą  wystąpili także członkowie Akademickiego Związku Sportowego, którzy zaprezentowali taniec narodowy i pokaz jazdy na rolkach. Licealiści mogli również sprawdzić swoją wiedzę anatomiczną i tą dotyczącą fizjologii człowieka, biorąc udział w konkursie i quizie przygotowanym przez studentów kierunku lekarskiego i SKN Historii Medycyny.

W programie Dnia Otwartego znalazły się także warsztaty z szycia chirurgicznego, które poprowadzili studenci zrzeszeni w IFMSA – Poland - Oddział Warszawa oraz zajęcia przygotowana przez dr Grażynę Bączek oraz pracowników Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej pod zatytułowane „Od poczęcia do narodzin. Rozwój i narodziny człowieka”. Odbyły się także wykłady; pierwszy z noszący tytuł „Gernom licealisty – nasza rewolucja w walce z rakiem” wygłosił prof. Krystian Jażdżewski – kierownik Zakładu Medycyny Genomowej, drugi zaś zatytułowany „Współczesne wyzwania medycyny laboratoryjnej” poprowadził prof. Dariusz Sitkiewicz z Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej.

Tegoroczna formuła wydarzenia została wzbogacona o zwiedzanie Centrum Symulacji Medycznych, gdzie młodzież zobaczyła trzy sale: operacyjną, porodową i salę szpitalnego oddziału ratunkowego oraz sprawdzała jak działają tzw. fantomy wysokiej wierności.

Podczas spotkań informacyjnych z władzami Uczelni, kandydaci na studia uzyskali najważniejsze informacje na temat poszczególnych kierunków i warunków kształcenia. Dr Henryk Rebandel – Konsultant Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przedstawił wszystkim zainteresowanym nauką na naszym Uniwersytecie ogólne zasady tegorocznej rekrutacji. Prezentacje na Auli uświetnili muzycy z Orkiestry Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Beaty Herman.

W trakcie całego Dnia Otwartego szczegółowych informacji dotyczących Uczelni i studiowania udzielali także pracownicy administracji z Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia. Odwiedzający mogli także zapoznać się z ofertą studiów prowadzonych w języku angielskim.

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski, Marek Kołaszewski

Dział Fotomedyczny WUM

Foto Galeria: