• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

Dystrybucja materiałów reklamowych - w gestii Działu Logistyki

Dystrybucja materiałów reklamowych dla jednostek WUM prowadzona jest przez Dział Logistyki.

Kontakt do pracowników i jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Chcąc uzyskać numer do osoby zatrudnionej na Uczelni, konkretnego działu lub jednostki prosimy o skorzystanie z wyszukiwarek znajdujących się na stronie głównej Uczelni

Strony