• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

Zapraszamy naszych studentów do współorganizacji Dnia Otwartego 2020

Jak co roku, serdecznie zapraszamy studentów zrzeszonych w kołach naukowych naszej uczelni o pomoc w przygotowaniu Dnia Otwartego, który odbędzie się 14 marca br. (sobota) w godz. 9.30 - 15.00 w Centrum Dydaktycznym.

Pokazy i prezentacje przygotowywane przez studentów stały się już tradycją uczelnianych Dni Otwartych, gdyż to właśnie studenci są najbardziej skuteczni w zachęcaniu maturzystów do podjęcia nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zachęcamy do przedstawienia swojego koła naukowego – jego dorobku, osiągnięć i celu działania.

Oczywiście Państwu pozostawiamy wybór formy prezentacji.

Termin zgłoszeń: 17 lutego br., biip@wum.edu.pl

Wszelkie informacje dostępne w Biurze Informacji i Promocji WUM, pod numerem telefonu: (22) 57 20 276, 275, 278