• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

STRONA GŁÓWNA UCZELNI

Biuro Informacji i Promocji redaguje stronę główną Uczelni i jej 26 podstron:

Strona www jest wizytówką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Uczelni. Treści na stronę główną redagowane są przez BIiP, wybierane spośród materiałów nadesłanych przez jednostki WUM i publikowane w porządku chronologicznym. Informacje dotyczące wydarzeń, w których uczestniczy JM Rektor przygotowywane są przez Biuro Prasowe. W sprawach istotnych dla wizerunku Uczelni, BIiP może zwrócić się do odpowiedzialnej jednostki z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji na wybrany temat.

Strona główna (Aktualności)
Bannery
Z
życia Uczelni
Galerie (publikujemy zdjęcia wykonane przez Dział Fotomedyczny WUM)

Pozostałe podstrony prowadzone przez BIiP mają charakter informacyjny i są wymienione w zakładce INFORMACJA.

BIiP zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych informacji oraz do korekty redakcyjnej nadesłanych materiałów.