• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

STRONA GŁÓWNA UCZELNI

Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni redaguje i administruje stronę główną Uczelni i jej podstrony:

Strona www jest wizytówką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Uczelni. Treści na stronę główną redagowane są przez Biuro Promocji i Rozwoju WUM
i publikowane w porządku chronologicznym. Informacje dotyczące wydarzeń, w których uczestniczy JM Rektor przygotowywane są przez Rzecznika Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Redaktorzy zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych informacji oraz do korekty redakcyjnej nadesłanych materiałów.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem Prorektora prof. Pawła Włodarskiego zapraszającym przedstawicieli Społeczności akademickiej WUM do dzielenia się sukcesami, które odnoszą nasi specjaliści, w którym zawarte są wytyczne dot. zawartości notatek promocyjnych.