• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

STRONA GŁÓWNA UCZELNI

Biuro Informacji i Promocji redaguje stronę główną Uczelni i jej 37 podstron:

Strona www jest wizytówką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Uczelni. Treści na stronę główną redagowane są przez BIiP, wybierane spośród materiałów nadesłanych przez jednostki WUM i publikowane w porządku chronologicznym. Informacje dotyczące wydarzeń, w których uczestniczy JM Rektor przygotowywane są przez Biuro Prasowe. W sprawach istotnych dla wizerunku Uczelni, BIiP może zwrócić się do odpowiedzialnej jednostki z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji na wybrany temat.

Strona główna (Aktualności)
Bannery reklamowe na dole strony głównej
Galerie (publikujemy zdjęcia wykonane przez Dział Fotomedyczny WUM)

Pozostałe podstrony prowadzone przez BIiP mają charakter informacyjny i są wymienione w zakładce INFORMACJA.

BIiP zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych informacji oraz do korekty redakcyjnej nadesłanych materiałów.