• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

PAPIER FIRMOWYZamówienie i odbiór:


Jednostki WUM zainteresowane posiadaniem papieru firmowego prosimy o przesyłanie zapotrzebowania na adres biip@wum.edu.pl podając następujące dane: pełna nazwa jednostki, adres (ulica, kod, miasto), e-mail, numer telefonu, numer faksu. Na tej podstawie Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni przygotuje szablon dokumentu i odeśle do zlecającego drogą elektroniczną. (Nagłówek szablonu jest stały, stopka ma format do edycji.)

Wzory papierów firmowych      Wzór papieru firmowego WUM:
Wzór ogólnouczelnianego papieru firmowego dla wydziałów, jednostek wydziałowych i międzywydziałowych
oraz pozostałych jednostek organizacyjnych z możliwością używania własnego logotypu:
                             Wzór ogólnouczelnianego papieru firmowego dla jednostek wydziałowych i międzywydziałowych
oraz
pozostałych jednostek organizacyjnych: