• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

PAPIER FIRMOWYZamówienie i odbiór:


Jednostki Uczelni zainteresowane posiadaniem papieru firmowego prosimy o przesyłanie zapotrzebowania na adres biip@wum.edu.pl podając następujące dane: pełna nazwa jednostki, adres (ulica, kod, miasto), e-mail, numer telefonu, numer faksu. Na tej podstawie Biuro Informacji i Promocji przygotuje szablon dokumentu i odeśle do zlecającego drogą elektroniczną. (Nagłówek szablonu jest stały, stopka ma format do edycji.)

Przykładowe wzory papierów firmowych

Papier z Godłem WUM i logotypem jednostki:

Papier z nazwą jednostki: