• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

GODŁO

Kierownicy jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy planują zorganizowanie na terenie Uczelni konferencji naukowych, sympozjów lub innych imprez z udziałem podmiotów zewnętrznych, występujących w charakterze współorganizatorów z zamiarem wykorzystania wizerunku WUM, w tym użycia Godła WUM, logo Wydziału lub innych oznaczeń graficznych związanych z WUM zobowiązani są do uzyskania pisemnej zgody Rektora WUM.

Biuro Informacji i Promocji udostępnia Godło WUM na podstawie zgody Rektora WUM na jego użycie.

https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/uczelnia/uchwala_senatu_88-2019_zalacznik.pdf

Godłem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest Orzeł Biały z rozpostartymi skrzydłami, w zamkniętej złotej koronie zwieńczonej krzyżem, ze złotym dziobem i takimiż łapami. Orzeł trzyma w prawych szponach złotą laskę Eskulapa, a w lewych złote berło rektorskie z białym orłem. Nad głową Orła umieszczone są trzy srebrne gwiazdy symbolizujące Wydział Lekarski, Oddział Stomatologiczny oraz Wydział Farmaceutyczny.

Pod Godłem widnieje data 1809 jako rok założenia Szkoły Lekarskiej w Warszawie. Wokół Godła biegną napisy wersalikami - górą łacińska nazwa Uczelni (obowiązująca od 2008 r.): UNIVERSITAS MEDICA VARSOVIENSIS, dołem dewiza Szkoły Lekarskiej: SALUTI PUBLICAE.

Godło może być również używane bez towarzyszących mu napisów, jako znak Uczelni. W barwnych przedstawieniach Godło umieszcza się w polu czerwonym.