• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

POZNAJ UCZELNIĘ, ZOSTAŃ STUDENTEM

Biuro Informacji i Promocji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na cykl spotkań pod nazwą „Poznaj Uczelnię, zostań studentem”. Celem tej inicjatywy jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej Uczelni i zachęcenie maturzystów do studiowania na Uniwersytecie.  Program spotkań, mających często interaktywny charakter, obejmuje:

·   prezentację kierunków kształcenia i zasad rekrutacji (informacje dotyczące aktualnych uczelnianych aktów
    prawnych i wszelkich formalności towarzyszących naborowi),

·   spotkanie ze studentami promującymi dany kierunek lub wybraną organizację studencką.

NASTĘPNE SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020!

Do zobaczenia :)


                              Zgłoszenia:

Biuro Informacji i Promocji - biip@wum.edu.pl z dopiskiem w tytule „Poznaj Uczelnię, zostań studentem”, tel.: 22 57 20 276, 275.


Dotychczasowe spotkania w roku akademickim 2018/2019:
08.04. 2019 kierunki: lekarski, techniki dentystyczne, dietetyka
10.01. 2019
kierunki: lekarski, farmacja, położnictwo
11.12. 2018 kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, fizjoterapia
26.11. 2018 kierunki: lekarski, analityka medyczna, pielegniarstwo, ratownictwo medyczne