POZNAJ UCZELNIĘ, ZOSTAŃ STUDENTEM

Biuro Informacji i Promocji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na cykl spotkań pod nazwą „Poznaj Uczelnię, zostań studentem”. Celem tej inicjatywy jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej Uczelni i zachęcenie maturzystów do studiowania na Uniwersytecie.

KOLEJNE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 20 LUTEGO 2018 r. (wtorek), w godz. 12.00 - 14.00, w sali nr 23 (parter) w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym, przy ul. Żwirki i Wigury 61. Rejestracja jest zakończona.

*/ W przypadku zgłoszenia się na konkretne spotkanie mniej niż 10 osób, informujemy, iż spotkanie może się nie odbyć i wówczas zaproponujemy Państwu inny termin.

                              Zgłoszenia:

Biuro Informacji i Promocji - biip@wum.edu.pl z dopiskiem w tytule „Poznaj Uczelnię, zostań studentem”, tel.: 22 57 20 276, 275. 


Terminy spotkań w roku akademickim 2017/2018:

6 grudnia 2017
20 lutego 2018 - rejestracja zakończona

KOLEJNE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W KWIETNIU 2018 r. (TERMIN ZOSTANIE PODANY POD KONIEC LUTEGO)