• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

PROGRAM PATRONACKI

13 stycznia 2017 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny zainaugurował pierwsza pilotażową edycję uczelnianego Programu Patronackiego. Pierwsza edycja objęła trzy stołeczne licea.
Celem współpracy naszej Uczelni ze szkołami średnimi była promocja i edukacja licealistów w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Pierwsza edycja Programu Patronackiego trwała trzy lata i umożliwiła licealistom m.in. udział w wykładach ekspertów cyklicznie organizowanych w patronackich liceach, uczestniczenie w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet czy dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych.

Inicjatorem Programu był ówczesny Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak. Nadzór nad Programem sprawowała dr hab. n. med. Ewa Bałkowiec-Iskra - była Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego liceów.

LICEA OBJĘTE PROGRAMEM PATRONACKIM:

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego

  XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
 

Poniżej galeria z podpisania pierwszej "Umowy patronackiej o współpracy dydaktycznej", którą z ramienia naszego Uniwersytetu ratyfikował ówczesny Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak a ze strony Liceum - dyrektor Barbara Kordas. W trakcie spotkania inaugurującego Program Patronacki WUM, które odbyło się po podpisaniu umowy, licealiści zapoznali się z ideą programu, dowiedzieli się najważniejszych informacji na temat funkcjonowani Uczelni, jej oferty edukacyjnej oraz warunków i zasad studiowania. 

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie https://www.wum.edu.pl/node/9279

Foto Galeria: