• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

PROGRAM PATRONACKI

13 stycznia 2017 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny zainaugurował uczelniany Program Patronacki. Pierwsza edycja
objęła 3 stołeczne licea. Celem współpracy jest rozwój edukacji w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Patronat potrwa trzy lata i umożliwi licealistom m.in. udział w wykładach ekspertów cyklicznie organizowanych
w patronackich liceach, uczestniczenie w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet czy dołączenie
do uczelnianych zespołów badawczych.

Program jest objęty Patronatem Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. dra hab. n. med. Mirosława Wielgosia. Inicjatorem Programu jest Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak. Nadzór nad Programem sprawuje dr hab. n. med. Ewa Bałkowiec-Iskra - Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego liceów.

LICEA OBJĘTE PROGRAMEM PATRONACKIM:

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego

  XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
 

HARMONOGRAM WYKŁADÓW DEDYKOWANYCH  w roku 2018

Kontakt:
Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego liceów
dr hab. n. med. Ewa Bałkowiec-Iskra, (ebalkowiec@wum.edu.pl)

Poniżej galeria z podpisania pierwszej "Umowy patronackiej o współpracy dydaktycznej". Z ramienia naszego Uniwersytetu ratyfikował ją Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak, ze strony Liceum - dyrektor Barbara Kordas. Następnie uczniowie Liceum zapoznali się z ideą programu, dowiedzieli się najważniejszych informacji o Uczelni zwłaszcza, zaś jej ofercie edukacyjnej oraz warunkach i zasadach studiowania.

Pełne informacje na temat programu znajdują się na stronie https://www.wum.edu.pl/node/9279

Foto Galeria: