• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

FACEBOOK

Biuro Informacji i Promocji prowdzi oficjalny profil Uczelni na Facebooku
  https://www.facebook.com/warszawski.uniwersytet.medyczny/

Zapraszamy do przesyłania informacji dotyczących ważnych wydarzeń, nagród, nominacji, osiągnięć naukowych czy sukcesów, które można opublikować na profilu Fb Uczelni. Z uwagi na specyfikę mediów społecznościowych publikacje na Facebooku powinny być aktualne, krótkie treściowo, opatrzone zdjęciami/infografikami lub materiałami video, zatem BIiP zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych treści.

Informacje prosimy przesyłać na adres biip@wum.edu.pl, poprzez wiadomość na Fb lub Messenger.