• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

WIZYTÓWKI

Wzór wizytówek pracowniczych obowiązujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym określa
Zarządzenie Rektora WUM nr 98 z dnia 29 lipca 2019 r.

W Biurze Promocji i Rozwoju Uczelni wyrabiamy nieodpłatnie wizytówki służbowe dla pracowników jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i studentów działających w kołach naukowych lub organizacjach studenckich.

Istnieje możliwość zamówienia wizytówek jednostronnych: w jęz. polskim lub angielskim oraz dwustronnych polsko-angielskich. Jednorazowo można zamówić minimum 100 sztuk wizytówek z każdego rodzaju. Wizytówki mają określony układ i layuot.

Wzór wizytówki:


Zasady zamawiania i odbiór:

1. Pobierz i wypełnij formularz na wybrany przez siebie rodzaj wizytówek z szablonów załączonych poniżej.
2.
Uzyskaj na wniosku podpis przełożonego.
3. Z
łóż wypełniony wniosek (oryginał) w Biurze Promocji i Rozwoju Uczelni (pok. 425 lub 426) lub prześlij skan
    wniosku na adres biip@wum.edu.pl
4
. Informację o wydrukowanych wizytówkach i możliwości ich odbioru otrzymasz e-mailem, na adres podany we
   
wniosku. Wizytówki odbiera się w Biurze Promocji i Rozwoju Uczelni. (Z uwagi na stan epidemiczny, wizytówki są przekazywane za pośrednictwem Kancelarii.)

Do pobrania:

     

Uwaga:

- Pojedynczy formularz wniosku dotyczy jednej wersji językowej.
- Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni nie ingeruje w dane zamieszczone we wniosku na wizytówki.

- Każda jednostka Uczelni ma możliwość zamówienia wizytówek z ogólnymi danymi jednostki (adres i telefon
  kontaktowy, e-mail jednostki i adres witryny www).

- Dane kontaktowe umieszczone na wizytówce (adres e-mail oraz numery telefonów – stacjonarnych i komórkowych),   zgodnie z Pismem Okólnym nr 3/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 września br., muszą być wyłącznie danymi służbowymi.

Pismo okólne nr 3/2018