• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

Zamawianie i odbiór

Od 4 kwietnia 2016 r. gadżety reklamowe można zamawiać tylko i wyłącznie poprzez sklep intranetowy w Portalu SSL-VPN Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Instrukcja obsługi sklepu intranetowego: więcej

Analogicznie do dotychczasowego sposobu zamawiania artykułów, w sklepie intranetowym zamówienia może składać osoba dysponująca środkami, gdyż złożenie zamówienia wiąże się z wygenerowaniem wniosku i odpisem środków w systemie workflow. 

Zamówienia realizuje Dział Logistyki. 
Istnieje możliwość odbioru osobistego materiałów reklamowych lub dostarczenie ich na adres wnioskodawcy. 

W celu zapewnienia dostępności poszczególnych artykułów wszystkim zainteresowanym jednostkom, informujemy o ograniczeniu ilości pobieranych materiałów (przy każdej pozycji wyświetla się informacja dotycząca możliwej maksymalnej ilości do pobrania przez jednostkę). 

W przypadku zainteresowania większą ilością sztuk, prosimy o kontakt z naszym Biurem. 

Zakup materiałów reklamowych na potrzeby Uczelni realizowany jest w ramach procedury przetargowej. W związku z tym prosimy wszystkie organizacje studenckie oraz jednostki zainteresowane pobraniem większych ilości materiałów o informację z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem (zwłaszcza w przypadku organizacji konferencji czy wydarzeń cyklicznych). Niniejsza prośba wynika z chęci zapewnienia stałego dostępu do materiałów promocyjnych.

Przypominamy, iż realizujemy również indywidualne znakowanie materiałów reklamowych na promocję konferencji, sympozjów i projektów unijnych oraz na potrzeby organizacji studenckich.
W przypadku zainteresowania zamówieniem indywidualnym prosimy o kontakt z naszym Biurem.


Zespół Biura Informacji i Promocji

e-mail: biip@wum.edu.pl

tel.: 22 57 20 117 - Anna Skowronek

tel.: 22 57 20 276 - Magdalena Wilk

tel.: 22 57 20 278 - Anna Szymańska-Pyl