• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

Kalendarze

Biuro Informacji i Promocji rokrocznie przygotowuje kalendarze książkowe i biurowe dla jednostek WUM. Aktualne informacje na temat kalendarzy publikujemy w niniejszej zakładce i w aktualnościach na stronie głównej Biura Informacji i Promocji.

Zamawianie i odbiór kalendarzy:

- Biuro Informacji i Promocji informuje za pośrednictwem mailingu kierowników jednostek WUM, jako dysponentów
  środków finansowych, o możliwości zamówienia kalendarzy na kolejny rok,
- w okresie od lipca do końca września BIiP przyjmuje zapotrzebowanie na kalendarze od jednostek WUM (jednostki
  wypełniają formularz zamówienia wewnętrznego w Excelu),
- po zrealizowaniu postępowania ofertowego, BIiP informuje zainteresowanych o ostatecznych cenach i możliwości
  ich odbioru,
- jednostki zgłaszające się do BiiP po odbiór kalendarzy, odpisują środki
w Dziale Planowania i Monitorowania,
  Kosztów i zgłaszają się z wypełnionym i podpisanym przez kierownika formularzem zamówienia wewnętrznego.

Uwaga!
Informujemy, że przyjmujemy zapotrzebowania na kalendarze na rok 2019 od jednostek WUM.