• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

TARGI EDUKACYJNE

 Uczestnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Meycznego w targach edukacyjnych:

Warszawski Uniwersytet Medyczny dwa razy do roku uczestniczy w targach edukacyjnych organizowanych przez Fundację "Perspektywy": Salonie Maturzystów i Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym. Osoby zainteresowane kształceniem w naszej Uczelni odwiedzają na targach stoisko WUM i uzyskują szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i oferty edukacyjnej Uczelni. Liczna grupa naszych studentów, rokrocznie aktywnie zachęca do studiowania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i dzieli się z odwiedzającymi swoją wiedzą o praktycznym wymiarze kształcenia w Uniwersytecie i osobistymi odczuciami na temat nauki w WUM. Ponadto, potencjalni kandydaci otrzymują wszelkie niezbędne materiały informacyjne.

Salon Edukacyjny – jest cykliczną inicjatywą, organizowaną przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, dedykowaną przyszłym abiturientom, którym targi pomagają w  podejmowaniu życiowych decyzji dotyczących ich wykształcenia i kariery. W każdej edycji wydarzenia średnio uczestniczy ponad 100 polskich i zagranicznych uczelni. Targi odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki i w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej.

Z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za organizację stoiska Uczelni odpowiadają Biuro Informacji i Promocji, pracownicy Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia oraz studenci.

W dniach 12-13 września br. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyły się targi edukacyjne „Salon Maturzystów 2018” zorganizowane przez Fundację Perspektywy. W uroczystym otwarciu targów wzięła udział Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM – prof. Jadwiga Turło.
Osoby odwiedzające stoisko Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mogły uzyskać wiedzę o kierunkach prowadzonych przez nasze Wydziały i otrzymać niezbędne materiały informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej naszej Uczelni. Na szczegółowe pytania zainteresowanych odpowiadali pracownicy Biura  Rekrutacji i Organizacji Kształcenia. Do studiowania na Wydziale Nauki o Zdrowiu zachęcała Dominka Robak z Dziekanatu WNoZ. Swoimi doświadczeniami i wiedzą chętnie dzielili się także nasi studenci. Jak co roku - młodzież mogła także uczestniczyć w prezentacji WUM, którą poprowadził Konsultant Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – dr Henryk Rebandel.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko na targach edukacyjnych na PW!  

Fot. Tomasz Jędrzejewski, Dział Fotomedyczny WUM

Foto Galeria: