Badacze WUM z grantami NCN

Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinasowanie na kolejne projekty naszych naukowców w konkursie Miniatura 1, SONATA i HARMONIA. Fundusze otrzymają:
- dr Jerzy Żabiński z Zakładu Chemii Organicznej na projekt „Synteza nowych symetrycznych i niesymetrycznych bis-amidyn o dużej aktywności biologiczne”

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński członkiem Hearing Committee

Informujemy, że dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński z Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej został członkiem Hearing Committee działającego w ramach największego towarzystwa otorynolaryngologicznego na świecie American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery.

Strony