IDENTYFIKACJA WIZUALNA


Sprawujemy pieczę nad identyfikacją wizualną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i prawidłowością
jej stosowania. Mamy prawo do ingerencji
w projekt i przekazywanie w tym względzie wytycznych.