INFORMACJABiuro Informacji i Promocji pełni funkcję infomacyjną w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
z wyłączeniem kontaktów z mediami.