• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

INFORMACJABiuro Promocji i Rozwoju Uczelni pełni funkcję infomacyjną w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
z wyłączeniem kontaktów z mediami.