• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

Kalendarze

Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni rokrocznie przygotowuje kalendarze książkowe i biurowe dla jednostek WUM. Aktualne informacje na temat kalendarzy publikujemy w niniejszej zakładce i w aktualnościach na stronie głównej
naszego Biura.

Infomacje na temat zamawiania kalendarzy na rok 2022 będziemy publikować latem br.: