• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Zakres działań Biura Informacji i Promocji w obszarze komunikacji wewnętrznej obejmuje:

- publikowanie informacji na www Uczelni (w zakładkach stosownych do treści przekazu) na Facebooku i na LinkedIn
- wysyłkę mailingów
- rozwieszanie plakatów w tablicach posterowych rozmieszczonych w Kampusie Banacha, Kampusie
  Lindleya oraz w wybranych
jednostkach WUM zlokalizowanych poza kampusami
- wyświetlanie informacji i ogłoszeń na ekranach LCD rozmieszczonych w Centrum Dydaktycznym

                     Zamówienie mailingu:

- jednostki zainteresowane wysyłką mailingu przesyłają do BIiP gotową do wysłania treść komunikatu
  oraz ewentualne załączniki w formacie pdf.
- komunikaty wysyłane za pośrednictwem mailingu pownny dotyczyć wyłącznie spraw istotnych dla pracowników
  Uczelni czy jej jednostek

                                 Plakaty:

Plakaty informujące o wydarzeniach organizowanych przez jednostki WUM (szpitale kliniczne, katedry i kliniki, zakłady, studenckie koła naukowe, organizacje i towarzystwa studenckie) lub promujace inicjatywy opatrzone Patronatem WUM wywieszane są przez BIiP bezpłatnie, po dostarczeniu ich do pokoju 425 lub 426 w budynku Rektoratu.