• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Zakres działań Biura Promocji i Rozwoju Uczelni w obszarze komunikacji wewnętrznej obejmuje:

- publikowanie informacji na www Uczelni (w zakładkach stosownych do treści przekazu) na Facebooku i na LinkedIn
- wysyłkę określonej grupy mailingów
- redagowanie Newslettera do pracowników WUM
- publikowanie informacji w INTRANECIE
- rozwieszanie plakatów w tablicach posterowych rozmieszczonych w Kampusie Banacha, Kampusie Lindleya
oraz w wybranych
jednostkach WUM zlokalizowanych poza kampusami
- wyświetlanie informacji i ogłoszeń na ekranach LCD rozmieszczonych w Centrum Dydaktycznym


                                 Plakaty:

Plakaty informujące o wydarzeniach organizowanych przez jednostki WUM (szpitale kliniczne, katedry i kliniki, zakłady, studenckie koła naukowe, organizacje i towarzystwa studenckie) lub promujace inicjatywy opatrzone Patronatem WUM wywieszane są przez pracowników BPiRU bezpłatnie, po dostarczeniu ich do pokoju 425 lub 426 w budynku Rektoratu.