• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

MULTIMEDIA

Uniwersyteckie jednostki zainteresowane wykorzystaniem filmów promocyjnych Uczelni lub prezentacji rekrutacyjnej WUM, proszone są o kontakt z Biurem Informacji i Promocji, tel. (22) 57 20 279 (278, 276, 275, 117) lub e-mailem na adres: biip@wum.edu.pl.

Film promocyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:                                                                          MUW Promotional video:Prezentacja rekrutacyjna:


Prezentacja cyklu spotkań informacyjno-rekrutacyjnych "Poznaj Uczelnię, zostań studentem"