• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

MULTIMEDIA

Uniwersyteckie jednostki zainteresowane wykorzystaniem filmów promocyjnych Uczelni lub prezentacji rekrutacyjnej WUM, proszone są o kontakt z Biurem Promocji i Rozwoju Uczelni, tel. (22) 116 60 80, 601 801 338, (22) 57 20 279 (278, 276, 275, 162) lub e-mailem na adres: fotomed@wum.edu.plbiip@wum.edu.pl.

 

Prezentacja rekrutacyjna:


Prezentacja cyklu spotkań informacyjno-rekrutacyjnych "Poznaj Uczelnię, zostań studentem"