• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

O UCZELNI

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Od wielu lat utrzymuje bardzo mocną pozycję wśród najlepszych polskich uniwersytetów, jest też liderem w grupie uczelni medycznych. Dowodem na wysoką jakość edukacji są też pozycje zajmowane w prestiżowych rankingach oraz zbiorowe i indywidualne sukcesy absolwentów podczas egzaminów państwowych.

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu, stworzonej w oparciu o nowoczesne programy nauczania
i standardy europejskie, znajduje się 15 kierunków prowadzonych w jęz. polskim i 3 w jęz. angielskim. Bazę naukowo-dydaktyczną Uczelni stanowią szpitale kliniczne o najwyższym stopniu
referencyjności, gdzie przeprowadzane są wysokospecjalistyczne zabiegi oraz pionierskie operacje i w których studenci nabywają praktycznych umiejętności.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jako prężny ośrodek naukowy specjalizuje się w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej bazy klinicznej – czego potwierdzeniem są sztandarowe obiekty powstałe w ostatnich latach – Szpital Pediatryczny i Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne. W trakcie realizacji jest Centrum Symulacji Medycznych oraz Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, w planach są kolejne inwestycje m.in. Instytut Psychiatrii, Dom Ronalda McDonalda oraz przedszkole dla dzieci pracowników
i studentów WUM.

Bazę naukowo-dydaktyczną WUM stanowią:

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach którego prowadzone są Zakłady Lecznicze w następujących lokalizacjach:
- Centralny Szpital Kliniczny
Przychodnia Specjalistyczna Banacha
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Przychodnia Specjalistyczna Lindleya
• Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2
• Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy pl. Starynkiewicza 1/3 (UCZKIN)

Uniwersytet korzysta także z bazy obcej – szpitali zlokalizowanych w Warszawie i okolicach, w których znajdują się katedry, kliniki i zakłady uczelni.
              
UCK WUM (Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny      UCK WUM (Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4)
przy ul. Banacha 1A)

                         

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny                  Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka 
przy ul. Sierakowskiego 13                                                           przy pl. Starynkiewicza 1/3 (UCZKIN)

           

UCK WUM (Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej)
przy ul. Żwirki i Wigury 63 A                                                    
przy ul. Karowej 2