• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

O UCZELNI

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Od wielu lat utrzymuje bardzo mocną pozycję wśród najlepszych polskich uniwersytetów, jest też liderem w grupie uczelni medycznych. Dowodem na wysoką jakość edukacji są też pozycje zajmowane w prestiżowych rankingach oraz zbiorowe i indywidualne sukcesy absolwentów podczas egzaminów państwowych.

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu, stworzonej w oparciu o nowoczesne programy nauczania
i standardy europejskie, znajduje się 16 kierunków prowadzonych w jęz. polskim i 3 w jęz. angielskim. Bazę naukowo-dydaktyczną Uczelni stanowią szpitale kliniczne o najwyższym stopniu
referencyjności, gdzie przeprowadzane są wysokospecjalistyczne zabiegi oraz pionierskie operacje i w których studenci nabywają praktycznych umiejętności.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jako prężny ośrodek naukowy specjalizuje się w badaniach klinicznych oraz medycynie teoretycznej. Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej bazy klinicznej – czego potwierdzeniem są sztandarowe obiekty powstałe w ostatnich latach – Szpital Pediatryczny i Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne. W trakcie realizacji jest Centrum Symulacji Medycznych oraz Uniwersyteckie Centrum Stomatologii.

Bazę naukowo-dydaktyczną WUM stanowią:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach którego prowadzone są Zakłady Lecznicze w następujących lokalizacjach:
- Centralny Szpital Kliniczny
Przychodnia Specjalistyczna Banacha
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Przychodnia Specjalistyczna Lindleya
• Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2
• Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy pl. Starynkiewicza 1/3 (UCZKIN)

Uniwersytet korzysta także z bazy obcej – szpitali zlokalizowanych w Warszawie i okolicach, w których znajdują się katedry, kliniki i zakłady uczelni.
              
(Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM)                                     (Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus UCK WUM przy ul. Lindleya 4)
przy ul. Banacha 1A)

                         

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny                  Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka 
przy ul. Sierakowskiego 13                                                           przy pl. Starynkiewicza 1/3 (UCZKIN)

           

(Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM)                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej)
przy ul. Żwirki i Wigury 63 A                                                                      
przy ul. Karowej 2