• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

REKLAMAW zakresie działań reklamowych Biuro Informacji i Promocji zajmuje się:

- zapewnieniem na potrzeby jednostek i organizacji studenkich WUM materiałów reklamowych
 
z godłem Uczelni, które dostępne są do kupienia w sklepiku intranetowym WUM (zakup w
  formie przetargu publicznego)

- publikacją w prasie i Internecie reklam i ogłoszeń jednostek Uczelni o charakterze
  infomacyjnym i rekrutacyjnym np.: ogłoszenia o konkursach w zakresie ofert pracy, informacje
  o sprzedaży/wynajmie/kupnie nieruchomości/powierzchni, reklam dot. kursów, studiów
  podyplomowych, dodatkowej rekrutacji itp.

- wynajmem tablic posterowych w wybranych lokalizacjach na terenie Uczelni na zasadach
  komercyjnych
- zapewnieniem kalendarzy biurowych dla jednostek WUM,
- zakupem różnych nośników reklamowych np.: tablic posterowych A1, roll up'ów, stojaków na
  wydownictwo WUM, mównic itp.