• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

TABLICE POSTEROWE

BPiRU odpowiada za ramy plakatowe i inne nośniki reklamowe znajdujące się na terenie Uczelni.

Plakaty informujące o wydarzeniach organizowanych przez jednostki WUM (szpitale kliniczne, katedry i kliniki, zakłady, studenckie koła naukowe, organizacje i towarzystwa studenckie) wywieszane są bezpłatnie, po dostarczeniu ich do pokoju 425 lub 426 w budynku Rektoratu.

Istnieje możliwość zamieszczenia plakatów na zasadach komercyjnych, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji projektu przez kierownika biura.
Koszt: 50 netto za tydzień za 1 plakat.

Wszelkich informacji dotyczących wynajmu tablic plakatowych oraz innych form reklamy na terenie Uczelni udziela Biuro Promocji, i Rozwoju Uczelni  e-mail: biip@wum.edu.pl, tel: 22 57 20 162, 117, 275, 276, 278.

Plakaty do zamieszczenia w tablicach plakatowych przyjmujemy wyłącznie w formacie A1 (wymiary: 594 x 841 mm).