• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

Podsumowanie cyklu „Poznaj Uczelnię, zostań studentem” 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 Biuro Informacji i Promocji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zorganizowało 5 spotkań z cyklu „Poznaj Uczelnię, zostań studentem”. Celem tej inicjatywy było zaprezentowanie oferty edukacyjnej Uczelni i zachęcenie maturzystów do studiowania na Uniwersytecie. Interaktywny program spotkań objął:
·   prezentację kierunków kształcenia i zasad rekrutacji;
·   rozmowę z przedstawicielem uczelnianego Biura Karier;
·   spotkanie ze studentami promującymi dany kierunek lub wybraną organizację studencką;
·   zwiedzanie bazy dydaktycznej Uczelni – Centrum Dydaktycznego, Centrum Biblioteczno-Informacyjnego, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego i Wydziału Farmaceutycznego.
 
W cyklu „Poznaj Uczelnię, zostań studentem” wzięło udział 290 uczestników z kilkunastu miejscowości z całej Polski. Gościliśmy także osoby mieszkające poza granicami naszego kraju. Zainteresowani nauką na naszej Uczelni mieli okazję dowiedzieć się, podczas kolejnych spotkań, jak wygląda kształcenie na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, analityce medycznej, fizjoterapii, pielęgniarstwie, farmacji, logopedii ogólnej i klinicznej czy położnictwie. Obejrzeli także pokaz ratownictwa medycznego, nauczyli się podstawowych zasad pierwszej pomocy i przyjrzeli się pracy farmaceuty w uczelnianych zakładach naukowych.

Pracownicy Biura Karier przybliżyli uczestnikom spotkań perspektywy zawodowe, jakie mają przed sobą nasi absolwenci oraz pokazali  możliwości wsparcia w wejściu na rynek pracy i wyborze optymalnej drogi rozwoju zawodowego. Odwiedzająca nas młodzież zwiedziła 3 najważniejsze, z perspektywy studentów, budynki WUM, czyli Rektorat, Centrum Dydaktyczne i Centrum Biblioteczno-Informacyjne. Dzięki temu, już po otrzymaniu statusu studentów naszej Uczelni, znacznie łatwiej będzie im poruszać się po uczelnianych obiektach.