• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

KONTAKT

Biuro Informacji i Promocji
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Rektorat (Kampus Banacha), pok. 425 i 426 (IV piętro)
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
e-mail: biip@wum.edu.pl

UWAGA korespondencję do BIiP prosimy przesyłać na adres biip@wum.edu.pl,
z którego pocztę odbierają wszyscy pracownicy Biura. 

Agnieszka Stępień 

Kierownik biura
e-mail: agnieszka.stepien@wum.edu.pl

tel.: (22) 57 20 279
(p. 426)


Anna Lisicka
Specjalista
e-mail:  anna.lisicka@wum.edu.pl

tel.: (22) 57 20 275
(p. 425)Jowita Stachowiak
Specjalista
e-mail: jowita.stachowiak@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 162

(p. 425)


Anna Szymańska-Pyl

Starszy specjalista
e-mail: anna.szymanska-pyl@wum.edu.pl
tel. (22) 57 20 278
(p. 425)

Magdalena Wilk
Główny specjalista
e-mail: magdalena.wilk@wum.edu.pl

tel.: 22 57 20 276
(p. 426)