• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

KONTAKT

Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Rektorat (Kampus Banacha), pok. 425 i 426 (IV piętro)
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
e-mail: biip@wum.edu.pl

UWAGA korespondencję do Biura Promocji i Rozwoju Uczelni prosimy przesyłać na adres biip@wum.edu.pl,
z którego pocztę odbierają wszyscy pracownicy Biura. 

Agnieszka Wlazłowska-Pietrzak
p.o. Kierownika
Biura Promocji i Rozwoju Uczelni
agnieszka.wlazlowska-pietrzak@wum.edu.pl
tel.  728 960 603
p. 121D

Anna Lisicka 
Specjalista
e-mail:  anna.lisicka@wum.edu.pl
tel.: (22) 57 20 275
p. 425


Jowita Stachowiak
Specjalista
e-mail: jowita.stachowiak@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 162

p. 425

Agnieszka Stępień
Główny specjalista
e-mail: agnieszka.stepien@wum.edu.pl
tel.: (22) 57 20 279; +48 728 960 612
p. 426

Anna Szymańska-Pyl
Starszy specjalista
e-mail: anna.szymanska-pyl@wum.edu.pl
tel. (22) 57 20 278
p. 425

Magdalena Wilk 
Główny specjalista
e-mail: magdalena.wilk@wum.edu.pl

tel.: 22 57 20 276
p. 426

Eriusz Rybacki 
Specjalista
e-mail: eriusz.rybacki@wum.edu.pl

tel.: 22 57 20 045
CBI p. 217B