„Wiktor Ratownictwa Medycznego” dla dra hab. Łukasz Szarpaka

„Wiktor Ratownictwa Medycznego” dla dra hab. Łukasz Szarpaka – pracownika Zakładu Medycyny Ratunkowej oraz opiekuna Koła Naukowe przy ZMR. Nagrodę, nadawaną przez Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych wybitnym osobistościom z zakresu Medycyny Ratunkowej, wręczyła wice-minister Zdrowia Sekretarz Stanu Józefy Szczurek-Żelazko podczas V Międzynarodowego Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Grudziądzu. 

IV spotkanie współpracy naukowej UW-WUM

Tym razem naukowcy obu uczelni - zajmujący się logopedią, zdrowiem publicznym, bioetyką, psychologią, szczepieniami, medycyną sądową i kryminalistyką, seksuologią, spotkali się przy Krakowskim Przedmieściu, w Gmachu Audytorium (WNPiSM) i zaprezentowali swoje najważniejsze badania, osiągnięcia naukowe, nakreślając obszary potencjalnych wspólnych projektów badawczych.

Strony