• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

Utworzenie Biura Promocji i Rozwoju Uczelni

Zgodnie z Zarządzeniem nr 114/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym WUM, Biuro Informacji i Promocji oraz Dział Fotomedyczny zostały zlikwidowane, a w ich miejsce została utworzona nowa jednostka o nazwie Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni, którą tworzą pracownicy Biura Informacji i Promocji oraz Działu Fotomedycznego naszej Uczelni.

Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni przejęło zadania obydwu zlikwidowanych jednostek.

Strony