• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

WUM sygnował listy o współpracy z MedApp SA oraz Polkraine

W dniu wczorajszym Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzysztof J. Filipiak w imieniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podpisał dwa listy intencyjne.

Nukowiec z I Katedry i Kliniki Kardiologii wśród laureatów konkursu grantowego NCN

Dr n. med. Mariusz Tomaniak został jednym z beneficjentów konkursu Narodowego Centrum Nauki - Sonatina 2 i otrzyma dofinansowanie na projekt „Ocena wpływu struktury blaszki miażdżycowej oraz sił ścinających oddziałujących na śródbłonek na parametry aktywacji płytek krwi w tętnicy wieńcowej po zabiegach przezskórnych interwencji wieńcowych”. Projekt realizowany będzie w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej (kierownik dr hab.  Janusz Kochman) I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM (kierownik prof. Grzegorz Opolski).

Strony

Baner przekierowujący na Instagram WUM

Baner przekierowujący do programu promocyjno-rekrutacyjnego "Poznaj Uczelnię, zostań studentem"