• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

List intencyjny w sprawie powołania federacji WUM i UW podpisany

16 października Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia federacji. Uczelnie planują realizować wspólne projekty naukowe, prowadzić wspólnie wybrane zajęcia dydaktyczne, umożliwić studentom i pracownikom uczelni partnerskiej korzystanie ze swojej infrastruktury.

Wizyta w WUM delegacji z Rosji

Wizyta w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym delegacji Pavlov First State Medical University of St. Petersburg pod przewodnictwem Prorektora prof. Andrieja Jaremenko.

fot. Dział Fotomedyczny WUM

Strony

Baner przekierowujący na Instagram WUM

Baner przekierowujący do programu promocyjno-rekrutacyjnego "Poznaj Uczelnię, zostań studentem"