• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

O UCZELNI

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Od wielu lat utrzymuje bardzo mocną pozycję wśród najlepszych polskich uniwersytetów, jest też liderem w grupie uczelni medycznych. Dowodem na wysoką jakość edukacji są też pozycje zajmowane w prestiżowych rankingach oraz zbiorowe i indywidualne sukcesy absolwentów podczas egzaminów państwowych.

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu, stworzonej w oparciu o nowoczesne programy nauczania i standardy europejskie, znajduje się 14 kierunków oraz 1 specjalność. Bazę naukowo-dydaktyczną Uczelni stanowią szpitale kliniczne o najwyższym stopniu
referencyjności, gdzie przeprowadzane są wysokospecjalistyczne zabiegi oraz pionierskie operacje i w których studenci nabywają praktycznych umiejętności.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jako prężny ośrodek naukowy specjalizuje się w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej bazy klinicznej – czego potwierdzeniem są sztandarowe obiekty powstałe w ostatnich latach – Szpital Pediatryczny i Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne. W trakcie realizacji jest Centrum Symulacji Medycznych oraz Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, w planach są kolejne inwestycje m.in. Instytut Psychiatrii, Dom Ronalda McDonalda oraz przedszkole dla dzieci pracowników i studentów WUM.

Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otaczają profesjonalną opieką pacjentów w sześciu szpitalach klinicznych. Są to:              
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny                         Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4
przy ul. Banacha 1A

                         

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny                  Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka 
przy ul. Sierakowskiego 13                                                           przy pl. Starynkiewicza 1/3 (UCZKIN)

           

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny                    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
przy ul. Żwirki i Wigury 63 A                                                    
przy ul. Karowej 2