ROLL UP'S

Jednostki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zainteresowane wypożyczeniem roll up'u lub proporczyków
z godłem Uczelni, proszone są o kontakt telefoniczny
lub mailowy z BIiP.

                 Roll up

Proporczyk