• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Aktualny rozmiar: 100%

POZNAJ UCZELNIĘ, ZOSTAŃ STUDENTEM

Biuro Informacji i Promocji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na cykl spotkań pod nazwą
„Poznaj Uczelnię, zostań studentem”. Celem tej inicjatywy jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej Uczelni
i zachęcenie maturzystów do studiowania na Uniwersytecie. 
Program spotkań, mających często interaktywny charakter, obejmuje:

·   prezentację kierunków kształcenia i zasad rekrutacji (informacje dotyczące aktualnych uczelnianych aktów
    prawnych i wszelkich formalności towarzyszących naborowi),

·   spotkanie ze studentami promującymi dany kierunek lub wybraną organizację studencką.

Planowane spotkania w roku akademickim 2019/2020:

14.05.2020 r., godz. 11.00 - 14.00

08.05.2020 r., godz. 11.00 - 14.00 - termin zarezerwowany, nie przyjmujemy więcej zgłoszeń

07.04.2020 r. godz. 11.00 - 14.00 - termin zarezerwowany, nie przyjmujemy więcej zgłoszeń

26.02.2020 r. godz. 11.00 - 14.00 - termin zarezerwowany, nie przyjmujemy więcej zgłoszeń

Podczas spotkania
krótki wykład ekspercki wygłosi dr hab. Aneta Nitsch – Osuch z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, następnie nasi studenci zaprezentują 2 kierunki z oferty edukacyjnej WUM: położnictwo oraz kierunek lekarski, a konsultant Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej omówi zasady rekrutacji na studia na naszej uczelni. Serdecznie zapraszamy :)

14.01.2020 r.

Podczas spotkania krótki wykład ekspercki wygłosi dr hab. Katarzyna Grzela z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego UCK WUM, następnie nasi studenci zaprezentują 2 kierunki z oferty edukacyjnej WUM: pielęgniarstwo oraz kierunek lekarski, a konsultant Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej omówi zasady rekrutacji na studia na naszej uczelni. Na zakończenie dr Adam Tyszkiewicz, Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM oprowadzi uczestników po uniwersyteckim Kampusie Banacha. Serdecznie zapraszamy :)

17.12.2019 r.

Podczas spotkania nasi studenci zaprezentują 2 kierunki z oferty edukacyjnej WUM: farmaceutyczny oraz kierunek lekarski, a konsultant Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej omówi zasady rekrutacji na studia na naszej uczelni. Następnie dr Adam Tyszkiewicz,  Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM przeprowadzi mini-wykład, w trakcie którego poruszy bardzo ciekawy temat – dżumy w kulturze nowożytnej, a na koniec oprowadzi uczestników po uniwersyteckim Kampusie Banacha. Serdecznie zapraszamy :)

06.12.2019 r.

Podczas spotkania nasi studenci zaprezentują 3 kierunki z oferty edukacyjnej WUM: położnictwo, analitykę medyczną oraz kierunek lekarski. Następnie dr Adam Tyszkiewicz,  Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM przeprowadzi mini-wykład, w trakcie którego poruszy bardzo ciekawy temat – dżumy w kulturze nowożytnej, a na koniec oprowadzi uczestników po uniwersyteckim Kampusie Banacha. Serdecznie zapraszamy :)

 Wszystkie spotkania rozpoczynać się będą o godz. 11.00, a kończyć około godz. 14.00 lub 14.30.


                              Zgłoszenia:

Biuro Informacji i Promocji - biip@wum.edu.pl z dopiskiem w tytule „Poznaj Uczelnię, zostań studentem”, tel.: 22 57 20 276, 275.